12 lipca 2010 r. upływa termin składania aplikacji do Międzynarodowego Programu Studiów Doktoranckich organizowanych przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”.O programie:

  • Czteroletni Międzynarodowy Program Studiów Doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych opracowany przez zespół 36 wybitnych uczonych z całego świata.
  • Program obejmuje 13 projektów badawczych pozostających w ścisłej relacji interdyscyplinarnej.
  • Program zapewnia 48 miesięcy stypendium, w tym 12-18 miesięcy za granicą na dwóch lub trzech uniwersytetach wybranych spośród 22 uczelni uczestniczących w Programie.
  • Stypendium miesięczne wynosi 3 000 PLN (ponad 770 €), plus ubezpieczenia itp.).
  • Stypendium miesięczne wzrasta do 4 500 PLN (ponad 1 150 €) w czasie pobytu doktoranta za granicą; uczestnik otrzymuje również powrotny bilet lotniczy.

Więcej informacji: strona internetowa projektu