Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się praca Jana Iluka pt. Żydowska politeja i kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku, t. I: Jana Chryzostoma Kapłana Antiochii mowy przeciwko Judaizantom i Żydom; t. II: Żydowska antyewangelia. Antyczna tradycja i nowożytne trwanie (Gdańsk 2010, ss. 508+324).

Jan Iluk, Żydowska politeja i kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku
Jan Iluk, Żydowska politeja i kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku

Źródło: strona internetowa wydawnictwa