W roku akademickim 2010/2011 Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzić będzie studia II stopnia o specjalności Literatura i kultura renesansu.

Studia renesansowe w IFK UW
Studia renesansowe w IFK UW

Program studiów obejmuje seminaria neolatynistyczne, translatoria oraz wykłady i konwersatoria poświęcone kulturze, historii i filozofii renesansu, uwzględniające również wybrane zagadnienia z zakresu kultury i literatury baroku.

Źródło, więcej informacji (w tym program studiów): strona internetowa IFK UW