Nakładem Wydanictwa UAM ukazała się książka Danuty Augustyniak pt. Poszukiwania Boga w literaturze kreteńskiej na przykładzie twórczości Nikosa Kazantzakisa (Poznań 2010, ss. 194). 

Danuta M. Augustyniak, Poszukiwania Boga w literaturze kreteńskiej na przykładzie twórczości Nikosa Kazantzakisa
Danuta M. Augustyniak, Poszukiwania Boga w literaturze kreteńskiej na przykładzie twórczości Nikosa Kazantzakisa

Publikacja będąca niemal studium monograficznym wprowadzającym do badań nad filozofią Kazantzakisa jako poety, dramaturga, teologa, filozofa, eseisty, powieściopisarza, przedstawia m.in. poszukiwania nietradycyjnie widzianego Boga w bogatej twórczości poety oraz wywołujące wiele emocji relacje między Kazantzakisem a greckim Kościołem ortodoksyjnym. Autorka przypomina także wpływ myśli Nietzschego, Bergsona oraz filozofii Dalekiego Wschodu na światopogląd poety.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa UAM.