Nakładem Oficyny Wydawniczej „ATUT” w koedycji z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego ukazał się przekład traktatu O cnotach rozumu św. Tomasza z Akwinu autorstwa Michała Głowali, Justyny Kostaś, Magdaleny Otlewskiej oraz Włodzimierza Ziółkowskiego (Wrocław 2010, ss. 212).

Św. Tomasz z Akwinu, O cnotach rozumu
Św. Tomasz z Akwinu, O cnotach rozumu

Traktat stanowi komentarz do VI księgi Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, a jego przekład I tom serii Bibliotheca Studiorum Philosophicorum Wratislaviensium. Translationes.

Spis treści

 • Wstęp
  • I. Przedmiot VI księgi „Etyki nikomachejskiej”
  • II. Porządek VI księgi „Etyki nikomachejskiej”
  • III. Komentarz Akwinaty do VI księgi „Etyki nikomachejskiej”
  • IV. Uwagi o przekładzie
 • Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do VI księgi „Etyki nikomachejskiej”
 • Indeks
 • Słownik łacińsko-polski głównych terminów
 • Słownik grecko-łaciński głównych terminów
 • Bibliografia

Więcej informacji: strona internetowa wydawnictwa