W serii „Alef” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka Marii Luisy Uberti pt. Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu (Warszawa 2010, ss. 252).

Maria Luisa Uberti, Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu
Maria Luisa Uberti, Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu

Z informacji wydawnictwa:

Prezentowana książka to krótkie wprowadzenie do historii starożytnego, przedhellenistycznego Bliskiego Wschodu, pomyślana jako podstawowa lektura przybliżająca wiedzę o starożytnym okresie historii ludzkości i o tych cywilizacjach, które były świadkami, jak człowiek stworzył pismo.

Autorka przywołuje główne i konstytutywne wyróżniki tych cywilizacji, które dominowały podczas trzech tysięcy lat przed narodzinami Chrystusa. Wydarzenia polityczne i militarne opisane są w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych i ideologicznych.

Więcej informacji: strona internetowa WUW