Najnowszy (21) numer Przekładańca przynosi m.in. studia z dziejów przekładu w świecie antycznym, i w epoce humanizmu.

Przekładaniec 21 (2010)
Przekładaniec 21 (2010)

Wśród artykułów m.in.:

  • Juliusz Domański, Blaski i cienie kultury przekładu
  • Katarzyna Ochman, Krytyka przekładu w starożytnym Rzymie. Aulus Gelliusz, Noce attyckie
  • Ewa Skwara, Eros z patyną. Kilka przykładów z antycznej komedii w sprawie historii przekładu erotyki
  • Marzena Chrobak, Za sztabkę cyny. Archeologia przekładu ustnego
  • Juliusz Domański, Humaniści i sztuka przekładu (Włodzimierz Olszaniec, Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu, Warszawa: Instytut Filologii Klasycznej,2008)

Więcej informacji (m.in. pełny spis treści): strona internetowa WUJ