Nakładem wydawnictwa DiG ukazał się właśnie kolejny (47) tom „Studiów Źródłoznawczych” (Warszawa 2010, ss. 314).

Studia Źródłoznawcze 47
Studia Źródłoznawcze 47

Wśród licznych rozpraw m.in.

  • Robert KASPERSKI, Amalowie a Wizygoci. Kasjodor i Ablavius — dwie relacje o władzy amalskich królów nad Gotami
  • Janusz BIENIAK, Jan (Janek) z Czarnkowa. Niedokończona kronika polska z XIV wieku

Tom zawiera również bogaty dział recenzyjny, w którym m.in.:

  • Jak czytać rękopis średniowieczny?, red. Paul Géhin, tłum. Beata Spieralska (Anna Zajchowska)
  • Corpus epistularum Ioannis Dantisci, edited by Jerzy Axer and Anna Skolimowska, Part II: Amicorum sermones mutui, volume 1: Ioannes Dantiscus’ Correspondence with Sigismund von Herberstein, transcription from manuscript,  commentary and annotations by Marek A. Janicki and Tomasz Ososiński (Michał Rzepiela)
  • Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych. Biblioteka Renesansowa: seria przekładów z łacińskojęzycznej literatury włoskiego renesansu t. 1 (Izabela Wiencek)

Pełny spis treści i dodatkowe informacje: strona internetowa wydawnictwa