Katedra Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zaprasza na konferencję „Perły Orientu. Dziedzictwo Chrześcijaństwa Syryjskiego”, która odbędzie się 18 maja 2010 r. w Krakowie przy ul. Kanoniczej 9, s. 111.

PROGRAM
9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.10-10.10 Sesja I: Starożytność

 • ks. dr hab. Jan Żelazny (UPJPII), Legenda o Szirin w źródłach syriackich
 • dr Przemysław Turek (UJ), „Ody Salomona” – najstarszy przykład wielkiej poezji syryjskiej. Rozważania dotyczące autorstwa, struktury i możliwości tłumaczenia na przykładzie Ody XXX
 • mgr Adam Izdebski (UW), Szkoła w Nisibis jako szczególna koncepcja kształtowania człowieka

10.10 Dyskusja
10.20-10.30 Przerwa
 10.30-11.50 Sesja II: Średniowiecze

 • dr hab. Michael Abdalla (UAM), Syriackie i arabskie tłumaczenia dzieł greckich a kształtowanie się „kultury arabskiej”
 • dr Sebastian Bednarowicz (UAM), Syriaco-Slavica – co średniowieczni Syryjczycy wiedzieli o Słowianach
 • dr Bartłomiej Grysa (UAM), Legenda o Śpiących Braciach w źródłach syryjskich i arabskich – analiza porównawcza
 • mgr Wojciech Górecki (UPJPII), Unia maronitów z Rzymem z 1182 roku w kontekście relacji Franków z kościołami wschodnimi w państwach krzyżowców w XII wieku

11.50 Dyskusja
12.00-12.15 Przerwa
 12.15-13.55 Sesja III: Nowożytność

 • ks. prof. Krzysztof Kościelniak (UPJPII), Miedzy dziedzictwem syryjskimi a papiestwem. Oddziaływanie kulturowe i wkład w rozwój Bliskiego Wschodu Kościoła maronickiego XIV-XIX w.
 • dr Marcin Rzepka (UPJPII), Payām-e Ašuriyān – o publikacjach asyro-chaldejskich w Iranie
 • dr Łukasz Fyderek (UJ), Polityka religijna we współczesnej Syrii
 • Maciej Szymaszek (UPJPII), Historia badań nad architekturą chrześcijańską regionu Tur Abdin

13.55 Dyskusja
Źródło: strona internetowa UPJPII.