Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza na wykład dra Bogdana Żurawskiego (Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Warszawa) pt. Nad Nilem. Archeologia lotnicza w Sudanie 1985-2010, który odbędzie się 19 maja 2010 roku (środa), godz.11.00 w sali audiowizualnej Muzeum Archologicznego (II p.) przy ul. Wodnej 27 w Poznaniu.

Źródło: strona internetowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.