Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy, Instytut Filozofii UMK w Toruniu oraz Oddział Bydgoski i Toruński Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają na konferencję pt. „Władysław Tatarkiewicz – dziedzictwo idei: historia filozofii, etyka, estetyka (w 30-tą rocznicę śmierci).”Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2010 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Ogińskiego 16, 85-61 Bydgoszcz. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 września 2010 r.

Profesor Władysław Tatarkiewicz należy do najwybitniejszych filozofów polskich XX wieku. Był wielkim myślicielem, nauczycielem oraz przewodnikiem na drodze sztuki życia. Jego Historia filozofii była dziełem formacyjnym dla wielu pokoleń polskiej inteligencji. Książki O szczęściu oraz Historia estetyki i Dzieje sześciu pojęć ukazują nie tylko bogaty warsztat historyka filozofii, lecz również wysoką kulturę filozoficznego myślenia. Stąd też są wielokrotnie wznawiane oraz powszechnie studiowane, nie tylko przez zawodowych filozofów, lecz przez szerokie grono czytelników. Dlatego w 30-tą rocznicę śmierci Profesora Tatarkiewicza chcemy zaprosić do ponownej refleksji nad jego bogatym dorobkiem filozoficznym. Namysł nad dziełem Profesora Tatarkiewicza chcielibyśmy skoncentrować na pięciu głównych obszarach jego zainteresowań badawczych:

  • historii filozofii (metodzie i warsztacie historyka filozofii)
  • aksjologii ogólnej (filozofii wartości)
  • etyce (teorii wartości moralnych)
  • estetyce (teorii wartości estetycznych)
  • filozofii szczęścia (teorii wartości hedonicznych)

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.