Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Książnica Pomorska w Szczecinie zapraszają na konferencję naukową pod tytułem „Łacińska poezja kunsztowna XV-XVIII wieku – teoria i praktyka”, organizowaną 8-10 września 2010 w pałacu koło Kamienia Pomorskiego.

Konferencja adresowana jest do neolatynistów, a także badaczy kultury staropolskiej. Organizatorzy planują wystąpienia uczestników z dwudziestominutowymi referatami i zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych tematów. Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktami referatów prosimy przesyłać do 30 maja 2010 r. Komitet naukowy konferencji stanowią: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Piotr Urbański, dr Agnieszka Borysowska. W sprawach organizacyjnych uprasza się o kontakt z dr Agnieszką Borysowską:  a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl

Szczegółowe inforamcje znajdują się na stronie Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej US.