W najnowszym tomie wydawanego na Uniwersytecie Wrocławskim czasopisma „Studia Linguistica” (XXVIII, 2010) znajdują się m.in. następujące artykuły:

  • AGNIESZKA SZCZEPANIAK, „Dobry” przedrostek EV-. Polsko-greckie studium porównawcze
  • JANUSZ STOPYRA, Kulturowe i językowe podstawy warsztatu pracy tłumacza

 Spis treści całego tomu znajduje się na stronie Wydawnictwa UWr.