W najnowszym, szóstym tomie czasopisma „Wieki stare i nowe” (2009) wydawanego na Uniwersytecie Śląskim można znaleźć kilka artykułów z zakresu starożytności. Mowa tu o następujących pracach:

  • Agnieszka Bartnik: Celtyckie pochówki dzików. Z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich
  • Henryk Kowalski: Cyceron, Katylina i wróżby
  • Norbert Rogosz: Udział i rola cezarian w zamachu na G. Juliusza Cezara (15 marca 44 roku)
  • Anna Skiendziel: Wykorzystanie wizerunku bóstw jako motywu propagandowego w mennictwie cesarzowych dynastii Sewerów
  • Agata A. Kluczek: Cesarz rzymski Aurelian jako paedagogus militum

 Pełny spis treści tomu znajduje się na stronie Wydawnictwa UŚ.