Nakładem Księgarni Akademickiej ukazał się tom pt. Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu kultury prawnej Europy. Notatki studenckie autorstwa Urszuli Fronczek oraz Przemysława Kornasia (Kraków 2009, s. 77). Książka stanowi zapis wykładów prof. Janusza Sondla dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji: strona internetowa wydawnictwa