Niedawno ukazała się książka pt. Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa pod redakcją Jadwigi Czerwińskiej, Idaliany Kaczor, Magdaleny Koźluk, Anny Lenartowicz i Joanny Rybowskiej (Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009 [2010]).  Publikacja ta jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła sie na Uniwersytecie Łódzkim w 2007 roku.
Więcej informacji i spis treści znajdują się na stornie Wydawnictwa UŁ.