Niedawno ukazała się książka Wojciecha Sadego pt. Dzieje religii, filozofii i nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa (Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010). 

Wojciech Sady, Dzieje religii, filozofii i nauki
Wojciech Sady, Dzieje religii, filozofii i nauki

Z syntetycznym rozmachem autor przedstawił dzieje wierzeń religijnych, koncepcji filozoficznych i naukowych powstałych w okresie między VIII w. p.n.e. a VII w. n.e. na obszarze wyznaczonym przez linie łączące Ateny, Kartaginę, Aleksandrię i Babilon. Dzieło ukazuje splot śródziemnomorskich i judeo-chrześcijańskich korzeni kultury Zachodu, a także sygnalizuje niektóre ciekawe zbieżności miedzy nią a kulturami Wschodu oraz przygotowuje omówienie wpływów arabskich na średniowieczną Europę.
Spis treści i wstęp można znaleźć na stronie internetowej autora
Źródło: Strona Wydawnictwa Marka Derewieckiego