Nakładem wydawnictwa „Nomos” ukazała się książka Rafała Rosoła pt. Wschodnie korzenie kultu Apollona. Studium lingwistyczno-historyczne (Kraków 2010, ss. 152).

Rafał Rosół, Wschodnie korzenie kultu Apollona
Rafał Rosół, Wschodnie korzenie kultu Apollona

Spis treści:

 • Słowo wstępne
 • Wprowadzenie
 • Historia badań nad pochodzeniem imienia Apollona
  • Formy imienia Apollona w języku greckim
  • Próby etymologii u autorów starożytnych
  • Etymologie nowożytne zakładające pochodzenie rodzime
  • Etymologie nowożytne zakładające pochodzenie obce
 • Początki kultu Apollona w Grecji – próba datacji
  • Apollon we wczesnych źródłach pisanych
  • Mit o przejęciu wyroczni delfickiej
  • Dane archeologiczne
 • W poszukiwaniu praojczyzny Apollona
  • Uwagi ogólne
  • „Siódmy dzień” a pochodzenie Apollona
  • Tło historyczne
 • Wschodnie elementy w kulcie Apollona
  • Oczyszczanie i tzw. rytuał „kozła ofiarnego
  • Ekstatyczna mantyka
  • „Święte kamienie” Apollona
  • Apollon Leschenorios
  • Inne elementy religii apollińskiej
 • Propozycja nowej etymologii imienia Apollona
  • Rekonstrukcja praformy teonimu dla języka greckiego
  • Studium etymologiczne
 • Apollon i jego pierwowzór – próba identyfikacji
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

Więcej informacji: strona internetowa wydawnictwa Nomos