Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ zaprasza do udziału w kolejnej edycji seminarium naukowego poświęconego szeroko pojętej metodologii współczesnego językoznawstwa, które odbędzie się 12 maja 2010 roku W tym roku przewidujemy następujące wykłady:

  • Andrzej Biłat (UMCS), Jaka ontologia języka?
  • Piotr Cap (UŁ), Mit mikroanalizy w metodologii badań pragmatycznych
  • Aleksander Kiklewicz (UWM), Kategoria kontekstu i jej profilowanie w paradygmatach filozofii języka
  • Joanna Kopaczyk (UAM), Metodologiczne aspekty standaryzacji tekstów. Perspektywa diachroniczna
  • Agnieszka Kułacka (King’s College London), Metodologiczne założenia semantyki komputerowej
  • Janusz Malak (UO), Program minimalistyczny w badaniach diachronicznych: ograniczenia i korzyści
  • Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW), Filozoficzne koncepcje nieostrości
  • Tadeusz Piotrowski (UO), Tertium comparationis w przekładoznawstwie i leksykografii dwujęzycznej
  • Mieszko Tałasiewicz (UW), ‘Wyniosłość’ logiki i ‘przyziemność’ językoznawstwa, czyli grzechy metodologiczne w badaniach nad językiem
  • Justyna Winiarska (UJ), Granice językoznawstwa

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (100 zł dla doktorantów).
Seminarium Metodologie językoznawstwa IV będzie odbywać się w Centrum Konferencyjnym UŁ (Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18).
Organizator: prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (piotrst@uni.lodz.pl)
Sekretarz: mgr Ryszard Rasiński (rasinski@uni.lodz.pl)

Źródłó: Strona Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej  „TERTIUM”