W dniach 28-29 października 2010 r. w w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „Regiones Euxinum spectantes”. Zgłoszenia należy przesyłać do 1 czerwca 2010 r. 

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom historycznym oraz stosunkom społecznym, politycznym i gospodarczym w strefie nadczarnomorskiej na przestrzeni dziejów. Tym samym ukazana zostanie różnorodność kulturowa, etniczna i religijna tych ziem. Referaty mogą zawierać materiały powiązane z różnymi epokami dziejów ludzkości i terenów nadczarnomorskich: od starożytności do czasów najnowszych. Obrady prowadzone będą w kilku panelach, co pozwoli na tematyczne lub chronologiczne pogrupowanie tematów. Do udziału w konferencji zapraszamy: pracowników naukowych, doktorantów i studentów różnych specjalności: historyków, historyków sztuki, archeologów, kulturoznawców, teologów, religioznawców, etnologów, filologów i innych. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 października 2010 r. w budynku UPJPII przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie.
Zgłoszenia wraz z tematem i krótką charakterystyką pracy należy przesyłać do dnia 1 czerwca 2010 r.

Organizatorzy:
Koło Naukowe Studentów Europy Wschodniej UPJPII
Doktoranci Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

Źródło: Strona Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie