Instytut Archeologii UMK zaprasza na otwarte zebranie naukowe dnia 11 maja 2010 roku, godz. 10.00, podczas którego prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii UAM) wygłosi wykład pt. Społeczna zooarcheologia i jej metody. Społeczny kontekst relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami w neolicie i okresie wpływów rzymskich.  Zebrania odbywają się w Instytucie Archeologii, Szosa Bydgoska 44/48, sala im. Romana Jakimowicza (nr 1).

Źródło: strona internetowa Instytutu Archeologii UMK