W dniach 17-19 kwietnia odbędzie się, tym razem w Warszawie, doroczna sesja European Network for the History of Ancient Greece. European Network for the History of Ancient Greece to międzynarodowa grupa, której działalność ponad dziesięć lat temu zainicjowali H.-J. Gehrke i Oswyn Murray, a która spotyka się każdego roku na uczelni jednego ze swoich czlonków, zaś co 2-3 lata organizuje większą konferencje tematyczna. Coroczne spotkania to okazja do przedstawienia toczących się, a dalekich jeszcze od ukończenia projektów z zakresu historii starożytnej Grecji.
Serdecznie zapraszamy na sesję i do dyskusji nad wygłaszanymi tam referatami.
dr Marek Węcowski
Program konferencji:
Saturday, 17th April 2010, University of Warsaw, Auditorium Maximum, Auditorium “B” (ground floor)
chair: Oswyn Murray (Balliol College, University of Oxford)
9:45 Official addresses
10:00 André Lardinois (Radboud University, Nijmegen), “Apollo among the Apes: The Function of Poetry in Archaic Greek Society from an Evolutionary Perspective”
11:00 Coffee break
11:10 Maurizio Giangiulio (University of Trento), “Mediterraneanization and Attic Tragedy”;
12:10 Coffee break
chair: Robert Rollinger (Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck)
12:25 Marek Węcowski (University of Warsaw), “Can Zeus be deceived? The Mekone Episode (Hesiod, Theogony 535-561) between Theodicy and Power-Politics”
13.30-14.30 Lunch break
14:30 Kurt A. Raaflaub (Brown University), “Greek Concepts of Justice in Their Mediterranean Context”.
Sunday, 18th April 2010, University of Warsaw, Institute of History, lecture hall “A” (2nd floor)
chair: Irad Malkin (Tel Aviv University)
10:00 François de Polignac (Centre Louis Gernet, Paris), “Athènes, cité d’Aphrodite”;
11:00 Coffee break
11:10 Rosalind Thomas (Balliol College, University of Oxford), “Imagining communities: myth and history in the Aristotelian politeiai”;
12:10 Coffee break
chair: Nino Luraghi (Princeton University)
12:25 Josine Blok (University of Utrecht), “Retracing steps: towards a new understanding of citizenship in archaic Greece”;
13.30-14.30 Lunch break
14:30 Kostas Buraselis (University of Athens), “Insolence and Servility. Aelius Aristides as Critic of Civic Policies in the Provincia Asia”.
Do pobrania: Program Annual Meeting of the European Network for the History of Ancient Greece (plik PDF, ok. 1 MB)