Polska Akademia Umiejętności po raz kolejny ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Fundacji Lanckorońskich. Stypendia przyznawane są na okres od 1-3 miesięcy na badania zagraniczne z tematów sprzed 1939 r. Mogą się o nie ubiegać archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Wniosek stypendialny należy przekazać na ręce Sekretarza Generalnego PAU do dnia 15 maja 2010 r.
Więcej informacji oraz wzór wniosku stypendialnego na stronie internetowej PAU.