Niedawno ukazał się kolejny tom serii „Folia archaeologica” zatytułowany Papers on Values and Interrelations between Europe and the Near East in Antiquity, ed. I. Skupińska-Løvset (Łódź 2009). Publikacja prezentuje materiały związane z kwestią wymiany dóbr kultury między Wschodem a Zachodem, ukazując różne aspekty tego zagadnienia w perspektywie archeologii śródziemnomorskiej.

Folia archeologica 26. Papers on values and interrelations between Europe and the Near East in antiquity
Folia archeologica 26. Papers on values and interrelations between Europe and the Near East in antiquity

SPIS TREŚCI
I. Skupińska-Løvset, Wstęp
E. Osek, Lukian z Samosat na temat krwawych rytuałów: diatryba O ofiarach
J.T. Greene, Iron Age Tzer: Preliminary Studies Toward a History of the Religion of the Geshurites Who Resided There
A. Schmidt-Colinet, Echanges des «images» et des idées : Documents archéologuques de Palmyre
A. Segal, Sport and Entertainment Facilities in the Land of Israel and in the Graeco-Roman World
Th. M. Weber, Eine zweifarbige Statue des Sarapis aus Bosra
I. Skupińska-Løvset, Contextual Analysis of the Decorated Lintel of et-Tell
P. Szkolut, The Menorah depicted on the Arch of Titus: A Problem of its Origin and the Hellenistic Symbols adorning its Base
H. von Hesberg, Brabbauten aus Köln mit trauernden Orientalen
K. Parlasca, Zwei ptolemäische Bronzegefässe
T. Mikocki, M. Muszyńska-Mikocka, Nowo odkyty relief wotywny z Ptolemais (Libia)
B. Iwaszkiewicz-Wonikowska, Jeszcze raz o fryzie z ptakami z Katedry w Faras
B. Sobieraj, Peristyle in Nabatean Sepulchral Architecture
J. Hatłas, The Iranian Elements in the Thracian Art First Millenium B.C.
M. Iglewska, La main de Sabazios de Krasen en Bulgarie
P. Machałowska, Wpływ pogaństwa na pochówki chrześcijańskie w okresie Cesarstwa Rzymskiego
Źródło: Księgarnia Wydawnictwa UŁ