Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin pod redakcją E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona, S. Sprawskiego
Kraków 2010, Historia Iagellonica

Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego
Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego
Spis treści
Edward Dąbrowa,Maciej Salamon — Bibliografia publikacji profesora Józefa Wolskiego (1937 –2008)
Marek Stępień — Działalność wywiadowcza i szpiegowska w czasach Hammu.rabiego
Stefan Zawadzki — Przyczynek do okoliczności upadku państwa nowobabilońskiego w świetle nowych danych o realizacji dekretu Nabonida (Kronika Nabonida.Cyrusa col.III 8 –12)
Sławomir Sprawski — Medismos Aleksandra I Filhellena
Ewdoksia Papuci.Władyka — Krater Malarza Dinosu w zbiorze Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jarosław Bodzek  — Kilka uwag na temat monety Tissafernesa z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
Robert Sebastian Wójcikowski —Konnica irańska w okresie późnoachemenidzkim
Edward Lipiński — A Fire.temple in Idumaea
Krzysztof Nawotka —Miletus and Alexander the Great
Marek Winiarczyk —Kraj Musikanosa w Indiach
Miron Wolny — Controversies Surrounding Pyrrhus ’ Birthdate
Tomasz Grabowski — Związek Etolski w polityce greckiej pierwszych Ptolemeuszy
Nicholas Sekunda — The Aribazoi:A Family in Seleucid Service
Marek Jan Olbrycht — Mithradates I of Parthia and His Conquests up to 141 B.C.
Edward Dąbrowa — Hellenistyczne elementy partyjskiej monarchii
Maciej Piegdoń — Legal and Administrative Situation of Northern Italy and its Citizens under the Rule of the Roman Republic from the 3 rd to the 1 st Century B.C.(until the Bellum Sociale )
Józef Korpanty — Polityk rzymski w dialogu Cycerona de re publica
Norbert Rogosz — The Secrecy Matter of the M.Iunius Brutus ’s and C.Cassius ’s Conspiracy
Maciej Kokoszko —Kilka słów o occie,który podano Chrystusowi na krzyżu
Zdzisław J.Kapera —Can We Identify the anthypathos Sergius Paulus (Acts 13,7)?
Jerzy Ciecieląg — Konwersja królewskiego domu Adiabene na judaizm
Wojciech Boruch —Propaganda dynastyczna cesarza Klaudiusza (wybrane aspekty)
Adam Łukaszewicz — The Parthian Campaign of Trajan and the “Signs ” (semeia) of the Beast in the Apocalypse
Ireneusz Łuć — Hadrian ’s Military Coins.The Types COHORTES PRAETORIAE,EXERCITVS and DISCIPLINA AVGVSTI
Jacek Rzepka — Hadrian and Pausanias ’ Definition of Greek Polis
Katarzyna Balbuza —AVGVSTA IN AETERNITATE.Motyw wieczności w mennictwie konsekracyjnym Antoninusa Piusa ku czci Faustyny Starszej
Marcin Pawlak — Z Messene do Rzymu.Ti.Claudius Saithidas i jego rodzina
Leszek Mrozewicz — Palaeographica Novensia:Litterae lapidariae aus einem römischen Legionslager
Przemysław Wojciechowski — Collegia funeraticia :funkcje pogrzebowe rzymskich stowarzyszeń „ubogich ”
Jan Prostko.Prostyński —Aruestan:problem lokalizacji
Agata Kluczek —Images programmées et rhétorique visuelle.Les Romains et les Perses au III e si è apr.J.C.
Michał Gawlikowski — Odainat of Palmyra between Rome and Persia
Wiesław Kaczanowicz — Several Remarks on Ideas Expressed on Reverse of Coins of Empress Salonina
Robert Suski  — How Severely Did Claudius II Have to Defeat the Gothi to Become Gothicus Maximus?New COGNOMINA EX VIRTUTE in the 3 rd and 4 th Centuries
Jerzy Kolendo — O kilku cechach warsztatu historycznego Deksipposa
Paweł Janiszewski — Dobro jako „przypadłość ” Boga i Szatan jako „przypadłość ” materii w Prośbie za chrześcijanami Atenagorasa
Robert Wiśniewski —Lucilla i relikwie
Stanisław Stabryła — Historia rzymska w poezji Prudencjusza
Maciej Salamon — Arsakios,Attyk i tradycja historyczna o wygnaniu Jana Chryzostoma
Jerzy Styka — Późnoantyczna satyra poetycka w świetle listów Sydoniusza Apollinarisa
Szymon Olszaniec — Powstanie i rozwój terytorialnych prefektur praetorio w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego — zarys problematyki
Michał Stachura — Barbarzyńcy w ustawodawstwie późnego Cesarstwa Rzymskiego
Kamilla Twardowska — Religious Views of the Empress Athenais Eudocia
Rafał Kosiński —The Emperor Zeno ’s Church Donations
Mirosław J.Leszka — Dzieje Longina,brata cesarza Zenona
Paweł Filipczak — Julian,prefekt Konstantynopola (491 r.)
Jacek Wiewiorowski — Zakres terytorialny jurysdykcji praetor Iustinianus Thraciae
Stanisław Turlej — Bałkany w cieniu wojen Justyniana?Znaczenie relacji Prokopiusza
Maria Dzielska — Podróż filozofów późnoplatońskich do Persji.Kilka uwag o jej motywach
Tomasz Polański —The Cycles of Childhood and Miracles in Saint Sergius’ Church of Gaza in the Ecphrasis of Choricius
Marek Wilczyński — Miro — król pobożny,,lecz nieszczęśliwy
Kinga Maciuszak —Historyczne nazwy Morza Kaspijskiego
Andrzej Kompa — Pamięć najdawniejszej przeszłości w średniobizantyńskich źródłach konstantynopolitańskich
Jacek Bonarek — Pers w Konstantynopolu..Z dziejów relacji bizantyńsko-tureckich w drugiej połowie XII wieku
Mateusz Kłagisz — Kolossalne bałwany w Bamian — szkic historyczny
Mieczysław Rokosz —„Dziw najprzedniejszy w świecie,ten kamień ”. O obelisku watykańskim
Joachim Śliwa — Piotr Umiński (1830 –1906)i jego dar dla Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego