Instytut Filologii Klasycznej UJ zaprasza na  otwarte seminarium z cyklu Język – znak czasu. W programie referat dr Aleksandry Klęczar pt.  Portret Aleksandra Wielkiego jako władcy w antycznej literaturze żydowskiej. Seminarium odbędzie się w środę, 24 marca, o godz. 18.00 w Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9/11, s. 607a.
Zapraszamy serdecznie,
w imieniu organizatorów,
Joanna Janik