Koło Naukowe Historyków Studentów UJ ma zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolska Konferencja Historii Starożytnej  „Formy Kultu w Starożytności” (Kraków, 16-19.03.2010)

Dzień pierwszy, wtorek, 16.03.2010
15.00: wykład inauguracyjny: prof. Edward Dąbrowa „Czy Arsacydzi byli bogami?” Sala 108 Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13
Dzień drugi, środa, 17.03.2010
Sesja referatowa: Zakład Historii Starożytnej UJ, ul. Studencka 2/3
Kulty Bliskiego Wschodu 10.00 – 11.20
10.00 – 10.20: Katarzyna Jeleń (UJ Archeologia) – Sanktuarium hetyckie w Yazilikaya – miejsca kultu czy centrum wszechświata?
10.20 – 10.40: Dominika Grzesik (UWr Historia) – O tym co mało, a co dużo, rozstrzyga nie liczba, a potrzeba-budownictwo sakralne Ramzesa II.
10.40 – 11.00: Wojciech Kosior (UJ Religioznawstwo) – „Nie Szeol cię sławi, ani Śmierć wychwala Ciebie” (Iz 38,18). Starotestamentalna personifikacja zaświatów w kontekście kultu Jahwe.
11.00 – 11.20: czas na dyskusję i kawę
Celtyckie rytuały 11.20 – 12.40
11.20 – 11.40: Krzysztof Wojtasik (UJ Filologia Klasyczna) – Praktyki religijne Celtów w relacji Juliusza Cezara.
11.40 – 12.00: Mateusz Tomczyk (UJ Religioznawstwo) – Znaczenie wody w religii starożytnych Celtów.
12.00 – 12.20: Adam Anczyk (UJ Religioznawstwo, IMPiZŚ) – Ofiary z ludzi u starożytnych Celtów. Krwawy mit czy rzeczywistość historyczna?
12.20 – 12.40: czas na dyskusję i kawę
Inne światy 12.40 – 13.40
12.40 – 13.00: Łukasz Czarnecki (UJ Historia) – Jak mgnienie oczu Buddy, czyli o początkach japońskiego buddyzmu.
13.00 – 13.20: Marek Grzybek (UJ Archeologia) – Koci Kult w kulturach prekolumbijskich.
13.20 – 13.40: czas na dyskusję i kawę
16.30 – panel dyskusyjny z prof. Danutą Musiał: Religia starożytnych greków i rzymian okiem współczesnych. Sala Gotycka, Instytut Archeologii UJ, ul Gołębia 9 (przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Archeologii UJ)
Dzień trzeci, czwartek, 18.03.2010
Uroczystości stulecia urodzin prof. Józefa Wolskiego, organizowane przez Instytut Historii UJ:
10.00: msza w Kolegiacie św. Anny
11.15 – 13.00: sesja poświęcona pamięci Profesora, połączona z prezentacja Księgi Pamiątkowej, Aula Tischnera, ul. Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13
Sesja referatowa: Zakład Historii Starożytnej UJ, ul. Studencka 2/3
Kult w dawnej Grecji 14.00 – 15.20
14.00 – 14.20: Szymon Huptyś (UJ Filologia Klasyczna) – Co pewnego można powiedzieć o formach kultu w Grecji epoki mykeńskiej?
14.20 – 14.40: Marcin Kumięga (UJ Historia) – Amfiktionia w Kalauris w relacji Strabona – problem definicji.
14.40 – 15.00: Łukasz Fijał (UJ Historia) – Afera hermokopidów w świetle greckich mów sądowych.
15.00 – 15.20: czas na dyskusję i kawę
Kultura religii Grecji 15.20 – 17.00
15.20 – 15.40: Kamila Nocoń (UJ Archeologia) – Formy kultu w greckich ośrodkach północnego Nadczarnomorza. Zarys.
15.40 – 16.00: Ewa Stanecka (UJ Archeologia) – Władca Morza Czarnego – kult Achillesa na wyspie Leuke w starożytności i epoce wczesnego chrześcijaństwa.
16.00 – 16.20: Maria Midura (UJ Religioznawstwo) – Obrzędy dionizyjskie sposobem na zjednoczenie z bóstwem.
16.20 – 16.40: Olga Śmiechowicz (UJ Wiedza o teatrze) – Misteria Eleuzyńskie w „Żabach” Arystofanesa – wybrane zagadnienia.
16.40 – 17.00: czas na dyskusję i kawę
Dzień czwarty, 19.03.2010


Sesja referatowa: Zakład Historii Starożytnej UJ, ul. Studencka 2/3
Wierzenia Hellenizmu 10.00 – 11.20
10.00 – 10.20: Łukasz Holesz (UJ Historia) – Seleucydzi wobec religii babilońskiej. Antioch I jako opiekun i odnowiciel świątyń w Babilonie i Borsippie.
10.20 – 10.40: Magda Arsenicz (UJ Historia) – Nowy Dionizos i Nowa Izyda. Propaganda dynastyczna Antoniusza i Kleopatry.
10.40 – 11.00: Elżbieta Chrulska (UMK Filologia Klasyczna) – Kult obnażony czy kultowa parodia? Mimy Teokryta w świetle teorii Olgi Freidenberg.
11.00 – 11.20: czas na dyskusję i kawę
(Przed) Republikańska pobożność 11.20 – 12.40
11.20 – 11.40: Bartłomiej Czajka (UJ MISH) – Rzymski etos powinności wobec państwa a kult: jego rola w filozofii politycznej oraz historiografii.
11.40 – 12.00: Dawid Lipiński (UMK Historia) – Agrarny aspekt kultu Terminusa, italo-rzymskiego boga granic.
12.00 – 12.20: Tomasz Dziedzic (UJ Filologia Klasyczna) – Pierwotnie rzymskie. O religii rzymskiej okresu królewskiego.
12.20 – 12.40: czas na dyskusję i kawę
Wodzowie na ołtarzach 14.00 – 15.20
14.00 – 14.20: Natalia Rataj (UMK Filologia Klasyczna) – Kult wielkich wodzów rzymskich w okresie republiki.
14.20 – 14.40: Kamil Kopij (UJ Archeologia) – Teologia zwycięstwa – propaganda wodzów czy powszechna wiara w boskie pochodzenie ich sukcesu?
14.40 – 15.00: Emilia Osowska (UJ Historia) – Wpływ kultu Aleksandra Wielkiego na religię, religijność i politykę religijną w Cesarstwie Rzymskim w IV w n.e.
15.00 – 15.20: czas na dyskusję i kawę
Religijność schyłku 15.20 – 16.40
15.20 – 15.40: Aleksandra Stawarz (UWr Historia) – Geneza kultu cesarskiego w starożytnym Rzymie.
15.40 – 16.00: Andrzej Szoka (UJ Historia) – „Krwawy prysznic” Kybele – rzeczywistość pogańskiego rytuału w późnym antyku czy fantazja chrześcijanina.
16.00 – 16.20: Kamil Kęcki (UJ Historia) – Anamneza. Formowanie się Wspólnoty wokół wiary w Zmartwychwstanie.
16.00 – 16.40: Marcin Dzierwa (UJ Historia) – Wizja reformy kultów tradycyjnych w listach Juliana Apostaty.
16.40 – 17.00: czas na dyskusję i kawę