W piątek 26 marca o godz. 17:00 w Instytucie Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, sala nr 6 (I p.) odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Laboratorium Filologii Klasycznej, podczas którego prof. dr hab. Mikołaj Szymański wygłosi referat pt. Rytmy i intonacje tragedii greckiej – ćwiczenia praktyczne.
Autor referatu przedstawi rytmy i intonacje klasycznej tragedii greckiej – będą to zajęcia jedyne w swoim rodzaju, ponieważ (rytmiczne) tupanie będzie nie tylko dozwolone, ale i pożądane.
Laboratorium adresowane jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego, ale wszyscy są mile widziani.
Źródło: Organizatorzy