Tag Archives: Recepcja antyku

Natalie Haynes, The Amber Road, or Keeping Up with Electra & Co.

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), Wydział „Artes Liberales” UW zaprasza na e-wykład z cyklu Spotkania Obtymistów pt. The Amber Road, or Keeping Up with Electra & Co., który wygłosi Natalie Haynes (London). Wykład odbędzie się w ramach seminarium prof. Katarzyny Marciniak w środę 25 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Nowy Świat 69 w Warszawie.  (więcej…)

Projekcja filmu “Asteriks i Obeliks: Misja Kleopatra” wraz z dyskusją

Koło Naukowe Klasyków UAM oraz Sekcja Historii Życia Codziennego przy SKNH UAM zapraszają na projekcję filmu fabularnego Asteriks i Obeliks: Misja Kleopatra wraz z dyskusją. Komentować będą Karolina Kulpa oraz Filip Taterka. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 24 marca 2015 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, s. 328).

Bartosz Kołoczek, “Niesamowite historie” Flegona z Tralles na tle antycznej tradycji powieści awanturniczej, horroru i fantasy

Sekcja Historii Starożytnej KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie, w czasie którego mgr Bartosz Kołoczek wygłosi referat pt. “Niesamowite historie” Flegona z Tralles na tle antycznej tradycji powieści awanturniczej, horroru i fantasy. Spotkanie odbędzie się w środę, 21 stycznia 2015 r. o godz. 16.30 w siedzibie KNHS UJ (Instytut Historii UJ, Collegium Witkowskiego, niski parter s. 21).

Jo-Marie Claassen, Gained in Translation: Greek and Roman Classics in Afrikaans Literature

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA), Wydział „Artes Liberales” UW
zaprasza na e-wykład z cyklu Spotkania Obtymistów pt. Gained in Translation: Greek and Roman Classics in Afrikaans Literature, który wygłosi Prof. Jo-Marie Claassen (Department of Ancient Studies, Stellenbosch University, South Africa). Wykład odbędzie się w środę 26 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Nowy Świat 69 w Warszawie.  (więcej…)

Kolejne wykłady w Akademii Ignatianum

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady mgra Bogdana Sobiły pt. Erazm w Paryżu, czyli o tym, jak Książę Humanistów greki się (na)uczył  i prof. Ryszarda Kuleszy pt. Sparta w polskiej i światowej memoire collective. Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.

Mateusz Stróżyński, Sokrates, Herkules, Chrystus: antyczna terapia duszy w “Czterech kwartetach” T.S. Eliota

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Sokrates, Herkules, Chrystus: antyczna terapia duszy w “Czterech kwartetach” T.S. Eliota, który wygłosi dr Mateusz Stróżyński. Wykład odbędzie się dnia 18 listopada 2014 r. o godz. 17.30 w Collegium Maius (ul. Fredry 10), w sali 328 w Poznaniu.

CfP: Motywy antyczne w sztukach audiowizualnych i multimediach

Koło Młodych Klasyków oraz Koło Antycznej Translatoryki działające przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na studencko-doktorancką interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą sztukom audiowizualnym, multimediom, mediom interaktywnym i zasobom internetowym, które używają i przekształcają motywy antyczne. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 marca 2015 r. w Lodzi. Propozycje wystąpień można nadsyłać do 18 stycznia 2015 r. (więcej…)