Tag Archives: Littera/Historica

Littera/Historica 7/2017

Ukazał się numer 7/2017 czasopisma Littera/Historica poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi. W numerze znalazła się m.in. recenzja książki Macieja Włodarskiego Trzy traktaty o sztuce umierania oraz artykuł Macieja Gaździckiego pt. “Na Golgocie widziałem, jak Boga przybijali do krzyża…”. Wizerunek Chrystusa w ,,Quo vadis’’ Henryka Sienkiewicza na tle ówczesnych obra­zów Jezusa historycznego.

CfP: Littera/Historica 4

Do 2 października 2016 r. nadsyłać można teksty do IV numeru czasopisma Littera/Historica. Temat przewodni numeru: Niestworzone historie. O literaturze historycznej i narracjach dziejopisarskich w Roku Sienkiewiczowskim. Również do 2 października wydłużono czas nadsyłania tekstów do III numeru czasopisma. Więcej informacji: strona czasopisma.

CfP: Littera/Historica 3

Do 15 kwietnia 2016 r. nadsyłać można teksty do III numeru czasopisma Littera/Historica. Redakcja przyjmuje artykuły, rozprawy, szkice o charakterze historycznoliterackim, recenzje i sprawozdania, które można przesyłać na adres mailowy: litterahistorica@gmail.com.