Wiesław Pawlak, De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Wiesława Pawlaka pt. De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku (Lublin 2012, ss. 542). Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści znajdują się na stronie wydawnictwa.