Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 129, 2012

przez | 9 lutego 2013

Ukazał się kolejny, 129/2012, numer czasopisma Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. W numerze znalazła się m.in. rozprawa Corinny Leschber pt. Latin Tree Names and the European Substratum. Czasopismo dostępne jest w wersji pełnotekstowej na stronie internetowej [link].