Meander 64-67, 2009-2012

Właśnie ukazał się kolejny tom Meandra zawierający łącznie cztery roczniki (64-67, 2009-2012). Spis treści oraz wyjaśnienia redakcji odnośnie do połączenia kilku roczników można pobrać tutaj lub ze strony CEEOL.