Nakładem Wydawnictwa INFORTdditions ukazała się książka Mariana Małeckiego pt. Prawo karne krzyżowców. Kodeks karny z Nabulusu 1120 (Zabrze – Tarnowskie Góry 2012, ss. 96).

Marian Małecki, Prawo karne krzyżowców. Kodeks karny z Nabulusu 1120
Marian Małecki, Prawo karne krzyżowców. Kodeks karny z Nabulusu 1120

Z noty wydawniczej:
Przedstawiona praca prezentuje po raz pierwszy w Polsce prawno-karnistyczne ujęcie krucjat z perspektywy tzw. kodeksu z Nabulusu (1120). Opracowany przez grupę najbliższych zaufanych doradców króla Jerozolimy Baldwina II Małego zbiór ustaw dotyczył w szczególności przestępstw na tle obyczajowym, skierowanych przeciwko seksualności – o podtekście homoseksualnym czy sodomistycznym, dalej norm zakazujących łączenia się środowisk muzułmańskich z chrześcijańskimi, dyskryminujących osoby pragnące w takich związkach żyć. Kodeks wprowadzał także restrykcyjne przepisy dotyczące obowiązku noszenia szat wyróżniających ludność miejscową od przybyszów z Europy, wreszcie regulował przestępstwa dotyczące kradzieży, a także pozostawania w związku bigamistycznym. Jeśli do tego dodać surowe kary grożące za poszczególne rodzaje przestępstw, a także widoczne elementy postępowania dowodowego w postaci irracjonalnych środków dowodowych, to prawo karne z Nabulusu jawi się jako wyjątkowo ciekawy materiał do badań i studiów. Przez wieki kodeks uległ zapomnieniu, a współcześnie zajęło się nim niewielu naukowców na świecie. Wydobycie na światło dzienne zasad, którymi kierowali się przybysze z Zachodu w Ziemi Świętej i poszukiwanie źródeł tak rygorystycznego prawa stało się celem niniejszego opracowania.
Więcej informacji: strona wydawnictwa