Kazimierz Mrówka, Parmenides

przez | 23 czerwca 2012

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka Kazimierza Mrówki pt. Parmenides. Ścieżka prawdy (Warszawa 2012, ss. 343).

Kazimierz Mrówka, Parmenides. Ścieżka prawdy

Kazimierz Mrówka, Parmenides. Ścieżka prawdy

Ze wstępu:
Dziedzictwo filozofii Parmenidesa zawiera się w niewielkim poemacie “O naturze”, którego tytuł został dodany w późniejszym czasie. Jeśli eleata rzeczywiście napisał tylko jedno małe dzieło (19 fragmentów zawiera w sumie 154 wersy w wydaniu Dielsa-Kranza), to śmiało można stwierdzić, że żadne inne tak niewielkie dzieło filozofa nie znaczyło tak wiele i nie doczekało się tylu komentarzy, czy to w formie wydań, czy zwłaszcza w wielu artykułach oraz niezliczonych odniesieniach filozoficznych.
Uciekając się do języka współczesnej popkultury, można powiedzieć, że Parmenides jest „gwiazdą” historii filozofii, ale w odróżnieniu od efemerycznych gwiazd, które przemijają wraz ze zmiennymi falami mody, eleata jaśnieje wciąż niegasnącym blaskiem. W swym poemacie sam sobie wyrecytował nieśmiertelną sławę, na wzór starogreckich poetów – strażników pamięci o chwalebnych czynach herosów.
Więcej informacji: strona wydawnictwa