Hellenistica Posnaniensia: Faces of Hellenistic Lyric

Ukazał się numer specjalny czasopisma internetowego Aitia. Regards sur la culture hellénistique au XXIe siècle (8.1/2018)zatytułowany Hellenistica Posnaniensia: Faces of Hellenistic Lyric pod redakcją Jana Kwapisza. W numerze znajdują się materiały z warsztatów poświęconych liryce hellenistycznej zorganizowane w Poznaniu w dniach 24-25 września 2015. Czasopismo dostępne jest online.

CfP: Scripta Classica

Redakcja rocznika Scripta Classica zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu tematycznego poświęconego historii, kulturze i literaturze dwunastowiecznego Bizancjum. Teksty należy nadsyłać na adres redaktora tomu, Katarzyny Warcaby (katarzyna.warcaba@us.edu.pl) do 31 grudnia 2018 r. Continue reading

List Otwarty do Poseł Joanny Fabisiak

List Otwarty do Szanownej Pani Poseł Joanny Fabisiak, która na Sejmowej Komisji Edukacji w dniu 17 lipca 2018 stanęła w obronie języka łacińskiego
W imieniu własnym i kolegów pragnąłbym bardzo podziękować za wystąpienie na Sejmowej Komisji Edukacji w dniu 17 lipca 2018 r. w obronie języka łacińskiego. Nie tylko są w naszych czasach języki klasyczne lekceważone i otaczane pogardą, ale w środowiskach akademickich  istnieje wręcz przekonanie, że stanowią zawadę dla postępu. Nie lepsze – horribile dictu! – są pod tym względem uczelnie katolickie, które niejako z nakazu winny kształcić nie w dwóch, ale w trzech świętych językach.
Tymczasem zapaść polskiej humanistyki wiąże się z upadkiem nauczania języka starogreckiego i łacińskiego. Proszę zwrócić uwagę, że podczas spotkania Komisji ten pierwszy nie został nawet wymieniony. A przecież, jeśli język polski jest naszą matką, to łacina jest naszą babką, a greka naszą prababką. Nasze serce, nasz rozum, nasza pamięć ukształtowane zostały przez te trzy wielkie damy, a chodzą one dzisiaj w łachmanach – wyszydzane i poniewierane. I to przez tych, którzy winni trwać przy nich wiernie, a w razie potrzeby iść za nimi, w obronie, nawet na kolanach, po tłuczonym szkle. Czym byłaby poezja Kochanowskiego bez studiów klasycznych poety z Czarnolasu? Czym byłby poemat narodowy Mickiewicza bez Georgik i Eneidy? A młodzież nasza tyle na tym traci, dzień po dniu, semestr po semestrze, rocznik po roczniku! I wejdzie w dorosłe życie nie uroniwszy łzy nad losem Kreuzy, Andromachy, Hekuby. Z nastawieniem, że liczy się tylko to, co widzialne, to, co materialne, to, co korzystne finansowo. Gonić będzie za zyskiem, nierzadko nieuczciwym,  bez Homera, bez Wergiliusza, bez Dantego. I odejdzie z tego świata nie rozumiejąc skąd przyszła, gdzie żyła i dokąd zmierzała. Sprawy wieczne przysłoni szara tymczasowość, blask poezji klasycznej zakryje gradowa chmura prozy życia. Wierność wzniosłym wartościom zastąpi egoizm: dla próżnej sławy i brudnego zysku zostanie podeptana przysięga doktorska, a za sprawą żądzy i namiętności zostanie złamana przysięga małżeńska.
Niech Ci, którzy baczą dzisiaj dobra Rzeczpospolitej, bronią języków klasycznych. Niech nawołują z mównicy sejmowej do opamiętania tych, którzy decydują o naszej przyszłości. Jeśli pragniemy społeczeństwa mądrego i odpowiedzialnego, przywróćmy język starogrecki i łaciński na wszystkich etapach nauczania: nie tylko do liceów klasycznych, ale wszędzie: od przedszkola po uniwersytet trzeciego wieku. Inaczej my wszyscy, wykształceni za pieniądze ludzi prostych i biednych, okryjemy się wieczną hańbą, której nic nie zmyje. A kiedy znajdziemy się po drugiej stronie życia, będą czekać już na nas nasi przodkowie  i nauczyciele  z niemym wyrzutem i ze łzami współczucia dla naszej duchowej nędzy.
Z wyrazami głębokiego szacunku,
Andrzej Wadas
Instytut Kulturoznawstwa
Akademia Ignatianum w Krakowie

CfP: Materiality and the Cult of Saints in Late Antiquity and the early Middle Ages

Podczas The International Medieval Congress, który odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2019 r. w Leeds,  projekt  The Cult of Saints in Late Antiquity, współrealizowany przez Uniwersytet Warszawski, będzie organizatorem sesji pt. Materiality and the Cult of Saints in Late Antiquity and the early Middle Ages, Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2018 r.   Continue reading