Międzynarodowe czytanie Metamorfoz Owidiusza (Łódź)

Koło Młodych Klasyków, działające przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Kołem Miłośników Oświecenia UŁ serdecznie zaprasza na Międzynarodowe czytanie Metamorfoz Owidiusza, które odbędzie się w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 12.30 w siedzibie Wydziału Filologicznego UŁ. Fragmentom ks. I i XV, czytanym po polsku i po łacinie, towarzyszyć będą pokazy pantomimy oraz tableaux vivant. Wydarzenie odbywa się w ramach Festival Europeen Latin Grec.

Continue reading

Śladami Owidiusza w Gdańsku

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Muzeum Gdańska zapraszają 23 oraz 24 marca (drugi termin) 2018 r. o godz. 10 do udziału w grze terenowej pt. Śladami Owidiusza w Gdańsku. Impreza odbędzie się w ramach światowych obchodów 2000 rocznicy śmierci rzymskiego poety Publiusza Owidiusza Nazona, a rozpocznie przy Złotej Bramie w Gdańsku.

CfP: Collectanea Philologica

Redakcja czasopisma naukowego Collectanea Philologica (MNiSW, lista B 8 pkt.) zaprasza do nadsyłania tekstów do tegorocznego numeru. Propozycje artykułów przygotowanych zgodnie z wymogami redakcyjnymi (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/collectanea-philologica/) należy nadsyłać na adres: collectanea@op.pl do końca kwietnia 2018 roku.

Nine Miedema, Valerius Maximus and Henrich von Mügeln. Translating Classical exempla into the Vernacular

Instytut Anglistyki UW oraz Zespół “Badania nad Kulturą Dawną” zapraszają na wykład Valerius Maximus (1st century AD) and Henrich von Mügeln (ca. 1319-1380). Translating Classical exempla into the Vernacular, który wygłosi prof. dr Nine Miedema (University of Saarbrücken). Wykład odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 r. o godz. 10.00 (Biblioteka,sala 113).

Margarita Sotiriou o greckiej liryce chóralnej na UG

Katedra Filologii Klasycznej UG serdecznie zaprasza w dniach 12 i 13 marca 2018 r. na serię wykładów na temat greckiej liryki chóralnej, Bakchylidesa i Pindara, które wygłosi dr Margarita Sotiriou (University of Peloponnese, Kalamata).
Wykłady:
1. Performance and Intertextuality in Pindar
2. The Poetics of Displacement in Bacchylides’ Poetry
3. Bacchylides’ Dithyramb of Theseus
4. Epinician Rhetoric and the Democratic Polis
odbędą się w dniach 12 i 13 marca 2018 r. (godz. 9.45-11.15; 11.30-13.00) w sali 4.85 (Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55).

Mirko Canevaro, Majority Rule vs. Consensus: Deliberative Democracy in the Greek Poleis

Zakład Historii Starożytnej IH oraz Katedra Prawa Rzymskiego i Prawa Antycznego WPiA UW zapraszają na wykład dr Mirka Canevaro (Uniwersytet Edynburski) pt. Majority Rule vs. Consensus: Deliberative Democracy in the Greek Poleis. Spotkanie w ramach Seminarium Starożytniczego Ewy Wipszyckiej odbędzie się we czwartek 8 marca 2018 r. o godz. 15 w Bibliotece Papirologii i Prawa Rzymskiego Collegium Iuridicum I (piętro 1, pok. 203, Krakowskie Przedmieście 26/28).