Katarzyna Kołakowska, Czytając źródła, czyli co nowego w filozofii starożytnej?

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Czytając źródła, czyli co nowego w filozofii starożytnej?, który wygłosi dr Katarzyna Kołakowska (KUL). Wykład odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 16:00 w auli H, w budynku Collegium Neophilologicum (A-20) przy al. Wojska Polskiego 71A w Zielonej Górze.

Józef Bednarczyk i Adriana Romańska, Cmentarzysko z grobami warstwowymi z okresu rzymskiego w Karczynie/Witowach

Dnia 21 października 2016 r. o godz. 11.00 w sali 201 Instytutu Archeologii UW odbędzie się seminarium pt. Cmentarzysko z grobami warstwowymi z okresu rzymskiego w Karczynie/Witowach, woj. kujawsko-pomorskie, które poprowadzą dr Józef Bednarczyk oraz Adriana Romańska z Instytutu Prahistorii UAM. Więcej informacji: extralimites.pl.