Daniel Zarewicz, Święte pisma jako nośnik religijnej wiedzy w Atenach VI-IV w. p.n.e..

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Daniel Zarewicz wygłosi referat pt. Παλαιοὶ λόγοι – ἱεροὶ λόγοι – ἄρρητοι λόγοι. Święte pisma jako nośnik religijnej wiedzy w Atenach VI-IV w. p.n.e. Seminarium odbędzie się 25 listopada 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

CfP: Saeculum Christianum 23

Redakcja Saeculum Christianum. Pisma historycznego informuje, że rozpoczęła zbieranie materiałów do XXIII numeru pisma. Teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki o długości nie przekraczającej jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać w terminie do 15 marca 2016 r. na adres saeculum.christianum@uksw.edu.pl.

Michael Vickers, Euesperides, Berenice, Benghazi: 2500 years of a Cyrenaican city

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana Ceraneum zaprasza na wykład Euesperides, Berenice, Benghazi: 2500 years of a Cyrenaican city, który wygłosi prof. Michael Vickers (Uniwersytet Oksfordzki) 1 grudnia 2015 r. o godzinie 12.30. Wykład odbędzie się  w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/3) w sali 13.

Aleksandra Klęczar, Między Aleksandrią a Jerozolimą. Losy legendy Aleksandra Wielkiego w tradycji żydowskiej

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Aleksandry Klęczar (IFK UJ) pt. Między Aleksandrią a Jerozolimą. Losy legendy Aleksandra Wielkiego w tradycji żydowskiej. Wykład odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17). (więcej…)

Mateusz Łobacz, Morze traw – o złocie królów, konnych łucznikach i kurhanach koczowników Wielkiego Stepu

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na prelekcję z cyklu “Podróżując przez Antyk”. Dnia 21 listopada 2015 o godz. 16.00 Mateusz Łobacz (Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Antyku „Hellas et Roma” w Lublinie) wygłosi referat pt. Morze traw – o złocie królów, konnych łucznikach i kurhanach koczowników Wielkiego Stepu. Wstęp wolny. Więcej informacji: strona muzeum