Sylwester Dworacki, Bogowie jako osoby dramatu w tragedii i komedii greckiej

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Bogowie jako osoby dramatu w tragedii i komedii greckiej, który wygłosi prof. dr hab. Sylwester Dworacki. Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).

CfP: Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków

Do 15 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia na I Ogólnopolską Konferencję Medalierską Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków, która odbędzie się w Krakowie w dniach 24 – 25 listopada 2016 r. Konferencję organizuje Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, Oddział w Krakowie i Instytutem Historii Sztuki UJ pod patronatem PAU. (więcej…)

CfP: Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury, która odbędzie się 19-20 maja 2016 r. we Wrocławiu. Zgłoszenia można przesyłać do 10 kwietnia 2016 r. Więcej informacji: portal unikonferencje.pl.

CfP: Starożytność w filmie. Kreacje wątków kobiecych. Granice swobody artystycznej

Sekcje Starożytne Koła Naukowego im. Gerarda Labudy działające przy Instytucie Historii UAM w Poznaniu zapraszają do udziału w trzeciej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z zakresu recepcji kultury antycznej pt. Starożytność w filmie. Kreacje wątków kobiecych. Granice swobody artystycznej, która odbędzie się w dniach 15–16 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia można przesyłać do 8 marca 2016 r. Więcej informacji: portal konferencje-historyczne.

CfP: Littera Antiqua

Redakcja internetowego czasopisma Littera Antiqua zaprasza do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu nauk dotyczących antyku grecko-rzymskiego. Wydawany w Instytucie Filologii Klasycznej KUL półrocznik szczególnie zaprasza filologów klasycznych, historyków, filozofów oraz wszystkich naukowców zajmujących się starożytnością. Artykuły opublikowane w “Littera Antiqua” indeksowane są w bazach: CEEOL oraz DOAJ , a także IC Journals Master List. Czasopismo znajduje się w części B wykazu MNiSW (8 punktów).

Stypendia postdoktoranckie w Paryżu

The Research Centre “Religions and Societies in the Mediterranean world” (RESMED), a laboratory of excellence affiliated to Sorbonne University (Paris) offers five (5) one-year RESMED postdoctoral fellowships, starting july 2016. Deadline for applications: 15 March 2016(więcej…)

CfP: Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 2–3 grudnia 2016 r. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2016 r.  (więcej…)