CfP: I Konferencja “Świat Słowian. Zapomniane miejsce spotkań różnych kultur”

Do 30 listopada 2019 r. można nadsyłać zgłoszenia na I konferencję z cyklu Świat Słowian. Zapomniane miejsce spotkań różnych kultur. Tegoroczna edycja, poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Poppe, odbędzie się pod hasłem Powstawanie chrześcijańskiej Rusi w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2020 r. Konferencję organizują Instytut Historii PAN oraz Studium Europy Wschodniej UW Centrum Studiów Historycznych.

Czytaj dalej

CfP: Latin in Medicine

Do 15 września 2019 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Latin in Medicine, która odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 14-16 października 2019 r.

Czytaj dalej

CfP: Conversatoria Linguistica 2019

Redakcja czasopisma Conversatoria Linguistica zaprasza do nadsyłania artykułów i recenzji do kolejnego numeru (za rok 2019). W czasopiśmie publikowane są teksty dotyczące szerokiego spektrum tematów językoznawczych. Możliwa jest również publikacja artykułów o charakterze interdyscyplinarnym, w których tematyka językoznawcza jest wyraźnie widoczna. Na oryginalne prace naukowe napisane w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub niemieckim redakcja czeka do 30 listopada 2019 r. Czytaj dalej

Granty na projekty w zakresie recepcji Cycerona i rzymskiego platonizmu (od średniowiecza do XVIII w.)

Associazione l’Italia Fenice i Société Internationale des Amis de Cicéron zapraszają do nadsyłania aplikacji na grant w tematyce: The reception of Cicero and Roman Platonism from the Middle Ages to the 18th century. Granty przyznane zostaną na okres 3 miesięcy z możliwością trzykrotnego przedłużenia (maks. 12 miesięcy). Aplikacje można przesyłać do 31 października 2019 r. Czytaj dalej

Studia i materiały ośrodka kultury leśnej 18/2019

w najnowszym numerze czasopisma Studia i materiały ośrodka kultury leśnej (18/2019) znajduje artykuł Aleksandry Arndt pt. Pod patronatem Sylwana. Kulturotwórcza rola drzew w kontekście poezji rzymskiej oraz artykuł Zuzanny Benincasy pt. “Co się tyczy stworzeń, które z nawyku zwykły oddalać się i powracać” – koncepcja animus revertendi a wolność polowania na dzikie zwierzęta w prawie rzymskim. Więcej informacji: strona czasopisma.