CfP: Symbolae Philologorum Posnaniensium

Redakcja Symbolae Philologorum Posnaniensium zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych i recenzji z dziedziny hellenistyki, latynistyki, neolatynistyki i recepcji antyku do kolejnego tomu periodyku. Teksty należy przesyłać do 31 sierpnia 2015 r. Szczegółowe informacje: strona IFK UAM i stronie czasopisma.

Jan Kozłowski, Zależność Passio Perpetuae 21.2 (tanto perfusus est sanguine, ut…) od Martyrium Polycarpi 16.1 (ἐξῆλθεν…πλῆθος αἵματος, ὥστε…)

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jan Kozłowski wygłosi referat zatytułowany Zależność Passio Perpetuae 21.2 (tanto perfusus est sanguine, ut…) od Martyrium Polycarpi 16.1 (ἐξῆλθεν…πλῆθος αἵματος, ὥστε…). Seminarium odbędzie się 17 czerwca 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).