CfP: Kolokwia Nowogreckie

Zakład Filologii Nowogreckiej UAM zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej filologii, historii i kulturze nowogreckiej. Konferencja Kolokwia Nowogreckie odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. w Poznaniu. Termin wczesnej rejestracji upływa 28 lutego 2015 r. (więcej…)

CfP: Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie

W dniach 20-22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje: strona organizatorów.

Damian Sideł, Rola Liwii i Skrybonii w walce o sukcesje po Auguście i Tyberiuszu

Sekcja Historii Starożytnej KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie, w czasie którego Damian Sideł wygłosi referat pt. Rola Liwii i Skrybonii w walce o sukcesje po Auguście i Tyberiuszu. Spotkanie odbędzie się w środę 17 grudnia 2014 r. o godz. 16.30 w siedzibie KNHS UJ (Instytut Historii UJ, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, s. 21, niski parter)

CfP: VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ przy współpracy z Instytutem Historii UJ, Kołem Naukowym Studentów Archeologii UJ oraz Kołem Naukowym Filologów Klasycznych UJ serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 marca 2015 r. Tematem tegorocznych obrad jest Margines społeczny i marginalizacja w starożytności. Zgłoszenia można przesyłać do 22 lutego 2015 r.  (więcej…)

CfP: The Anatomy of Political Bodies

W dniach 17-18 kwietnia 2015 r. na Wydziale “Artes Liberales” UW odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. The Anatomy of Political Bodies. Propozycje wystąpień w języku angielskim można przesyłać do 25 stycznia 2015 r. Konferencja stanowi część projektu NPRH Rex nunquam moritur. Comparative Approaches to Political Theologies from the Middle Ages to the Present (http://rexnunquammoritur.al.uw.edu.pl). (więcej…)