Jan Kozłowski, E vertice summo… Symbolika górskiego szczytu w Carmen 64 Katullusa

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jan Kozłowski (IFK UW) wygłosi referat pt. E vertice summo… Symbolika górskiego szczytu w Carmen 64 Katullusa. Seminarium odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Elżbieta Jastrzębowska, Niobe w ogrodzie: z Rzymu przez Europę do Arkadii

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN uprzejmie zaprasza na wykład pt. Niobe w ogrodzie: z Rzymu przez Europę do Arkadii, który wygłosi prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska. Spotkanie odbędzie się 4 czerwca 2016 r. o godz. 11.30 w sali nr 103 im. T. Zielińskiego w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1, II piętro).

Maciej Gaździcki, Kallimach i Długosz w recepcji XIX-wiecznych pisarzy-historyków

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład mgra Macieja Gaździckiego (Wydział Polonistyki UJ) pt. Kallimach i Długosz w recepcji XIX-wiecznych pisarzy-historyków – Józef Szujski i Józef Ignacy Kraszewski. Wykład odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 10 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17). (więcej…)

Maciej Kokoszko, Malabathron. Kilka słów o pierwszej przyprawie

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie, które odbędzie się w środę 25 maja 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Wydziału Filologicznego UŁ (ul. Pomorska 171/173) w sali 28 (poziom – 1). W programie odczyt prof. dr hab. Macieja Kokoszki pt. Malabathron. Kilka słów o pierwszej przyprawie. Po wykładzie zostaną wręczone nagrody V Międzyszkolnego Konkursu Języka Łacińskiego.

Concilium Latinum Lodziense XII

W dniach 28 i 29 maja 2016 r. (sobota i niedziela) w Łodzi odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Concilia Latina Lodziensia, której hasło w tym roku brzmi: Auri sacra fames. Homo prae sua possidendi cupidine. Miejscem konferencji jest Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Rogowska 26, 91-529 Łódź; przy lesie Łagiewniki). (więcej…)

Dorota Dremierre, Eulogium, nieznany gatunek neołacińskiej poezji żałobnej Quattrocento

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego Dorota Dremierre (IFK UW) wygłosi referat pt. Eulogium, nieznany gatunek neołacińskiej poezji żałobnej Quattrocento. Seminarium odbędzie się 18 maja 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).