CfP: Φυγή, ἄσκησις, μελέτη θανάτου. Ćwiczenia z ucieczki, ćwiczenia z umierania

Koło Naukowe Filozofii Religii z Instytutu Filozofii UWr we współpracy z Zakładem Filologii Greckiej ISKŚO UWr zaprasza na konferencję pt. Φυγή, ἄσκησις, μελέτη θανάτου. Ćwiczenia z ucieczki, ćwiczenia z umierania, która odbędzie się w osadzie Góra Igliczna koło Międzygórza od 16 do 18 września 2016 r. Zgłoszenia można przesyłać do 24 lipca 2016 r. Więcej informacji: strona IF UWr.

Magdalena Łanuszka, Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu „Powieści o Róży”

Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu “Hortus Deliciarum”. 24 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 dr Magdalena Łanuszka wygłosi referat pt. Dekoracje piętnastowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” przechowywanego w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2920 IV). Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu (I piętro) przy al. Mickiewicza 31, a także będzie transmitowane w Internecie na kanale Youtube.

(więcej…)

Symbolae Philologorum Posnaniensium 25, 2015 on-line

Najnowszy numer czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium (25/2, 2015) dostępny jest już w pełnej wersji on-line na portalu preesto.amu.edu.pl. Warto przy okazji wspomnieć, że na portalu prestto dostępne są numery czasopisma od  23/2, 2013 [link], z kolei numery od 17, 2007 do 23/1, 2013 można znaleźć w repozytorium AMUR [link].