The Land of Fertility II

Nakładem wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing ukazała się książka The Land of Fertility II. The Southeast Mediterranean from the Bronze Age to the Muslim Conquest po redakcją Łukasz Miszka i Macieja Wacławika (Newcastle upon Tyne 2017, ss. 150). Więcej informacji

CfP: Littera Antiqua 2017

Redakcja czasopisma Littera Antiqua (lista B, 8 p.) wydawanego przez IFK KUL zaprasza do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu antyku grecko-rzymskiego do rocznika 2017, który będzie opublikowany do końca bieżącego roku.

Zofia Brzozowska, Najstarsze wizerunki żeńskiej personifikacji Mądrości Bożej

Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy TN KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej zapraszają w czwartek 22 czerwca 2017 r. na posiedzenie naukowe z referatem dr Zofii Brzozowskiej (Uniwersytet Łódzki) pt. Chrześcijańska muza? Najstarsze wizerunki żeńskiej personifikacji Mądrości Bożej – między sztuką antyczną a ikonografią Kościoła wschodniego. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 18.00 w sali GG-245.

Dyskusja: Jak nauczać platonizmu?

Katedra Metafizyki i Ontologii IFiS UP w Krakowie zaprasza w czwartek 22 czerwca 2017 r. o godz. 18 na dyskusję Jak nauczać platonizmu? poprzedzoną referatem dr Andrzeja Serafina. Spotkanie odbędzie się w sali 241 Uniwersytetu Pedagogicznego (ul. Podchorążych 2).