CfP: sesje podczas konferencji European Association of Biblical Studies

Organizatorzy konferencji European Association of Biblical Studies, która odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia 2019 r. w Warszawie zapraszają polskich badaczy do zorganizowania specjalnych sesji, związanych z historią i charakterystyką badań biblistycznych prowadzonych w naszym kraju lub regionie Europy, a także z recepcją wątków biblijnych w polskiej kulturze. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 r. na adres ela.lazarewicz.wyrzykowska@gmail.com. Czytaj dalej

Absolwentka filologii klasycznej UG wygrała milion w “Milionerach”

Katarzyna Kant-Wysocka, która w 2006 r. ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Gdańskim, zdobyła główną nagrodę w teleturnieju “Milionerzy” (14.03.2019). Na łamach Dziennika Bałtyckiego tak wspomina o swoim wykształceniu:  “Pracę magisterską pisałam z greki. Fascynacja łaciną zaczęła się w liceum, były olimpiady i czytanie Cycerona. To zaowocowało wyborem jakże pięknego acz niepraktycznego kierunku studiów”. Więcej informacji: Dziennik Bałtycki.

Zmarła Profesor Wanda Popiak

Dnia 11 marca 2019 r. w wieku 91 lat zmarła Profesor Wanda Popiak, latynistka, wykładowca różnych uczelni, dydaktyk, autorka podręczników do nauki języka łacińskiego i opracowań z zakresu dydaktyki. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się ,w środę 20 marca 2019 r. w Warszawie (msza św. o godz. 10.00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski, pogrzeb o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej).

Język łaciński a projekt nowego rozporządzenia MEN

Zgodnie z opublikowanym niedawno projektem rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania, przedmiot Język łaciński i kultura antyczna może być od 2020 r. realizowany w liceach w zakresie podstawowym jako przedmiot do wyboru (obok filozofii lub plastyki lub muzyki) przez 1 godzinę w tygodniu w pierwszej klasie. Zapisy dotyczące tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym nie ulegają zmianie. Więcej informacji: strona Rządowego Centrum Legislacji.

CfP: Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym

Do 15 maja 2019 r. można zgłaszać udział w konferencji Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym organizowanej przez Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w Wambierzycach (Kotlina Kłodzka) w dniach 24-26 września 2019 roku.

Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 9, 2018

W najnowszym tomie czasopisma Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien (9, 2018) znajduje się m.in. tekst Aleksandry Arndt pt. Dem Meisterwerk einen Rahmen geben. Über die Bedeutung von Sekundärtexten und editorischer Bearbeitung bei der Übersetzung antiker Werke am Beispiel der Übersetzungen der Georgica von Vergil ins Deutsche. Cały tom dostępny jest online w formie pdf.