Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KNHS UJ