Tag: Popularyzacja

Warsztaty Stowarzyszenia "Statek Feaków"

Stowarzyszenie „Statek Feaków” prowadzi odpłatne warsztaty dotyczące starożytnego języka greckiego i łaciny, a także warsztaty lalkarskie oraz antyczne warsztaty edukacyjno-artystyczne. Stowarzyszenie poszukuje także nauczycieli języków starożytnych oraz animatorów kultury i