Tag: Organon

CfP: Organon 48 (2016)

Redakcja rocznika Organon wydawanego przez Instytut Historii Nauki PAN zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnego tomu. Organon to recenzowane czasopismo poświęcone historii i filozofii nauki, także starożytnej i średniowiecznej. Publikuje