Tag: Hisstorica

Łowy i historia

Nakładem Łowcy Polskiego ukazała się praca zbiorowa Łowy i historia pod red. Dariusza J. Gwiazdowicza (Warszawa 2020, ss. 837). W pracy tej znajduje się wiele artykułów dotyczących starożytności i średniowiecza.