Tag: Folia historica

Folia Historica 88, 2012

Ukazał się kolejny tom czasopisma Folia Historica (88, 2012), w którym znajdują się m.in. arytkuły Marty Biedrawy pt. Geneza wojny dwóch dam i Małgorzaty Karkochy pt. Oprawa artystyczna kultu bł. Wincentego Kadłubka w opactwie cystersów…