Tag: Classica

DO-SO-MO VIII

W najnowszym tomie czasopisma „DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica et Classica Polona” (VIII, 2009) znajdują się następujące prace: I.R. Danka , K.T. Witczak, The Hesychian Gloss oresi: probatois and the Mycenaean evidence F. Gonzato, Non-Verbal…