[:pl]Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Teresy Wolińskiej pt. Sąsiedzi cesarstwa wschodniorzymskiego z Półwyspu Arabskiego i ich wizerunek w źródłach. Okres przedislamski (Byzantina Lodziensia 42, Łódź 2023, ss. 780).Więcej informacji: strona wydawnictwa

Teresa Wolińska, Jastrzębie, onagry pustyni, wilki Arabii
Teresa Wolińska, Jastrzębie, onagry pustyni, wilki Arabii
[:]