[:pl]

Wydawnictwo Replika wznowiło książkę Henryka Biegeleisena (1855-1934) pt. Śmierć w obrzędach zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego (Poznań 2023, ss. 468; I wyd.: Warszawa 1930). Pierwodruk dostępny jest w wersji elektronicznej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Henryk Biegeleisen, Śmierć w obrzędach zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego

Więcej informacji: strona wydawnictwa.[:]