[:pl]W tomie 17 (2022) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica ukazały się prace związane ze starożytnością i średniowieczem (Kraków 2022). Czasopismo dostępne jest za darmo w Internecie.

  • Albert Gorzkowski,  Łacina po polsku, czyli glosa o niefortunnej hybrydzie „warunek sine qua non”
  • Dorota Kozaryn, „Zawżdy usty śpiewali”, czyli o muzyce wokalnej w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego (1564)
  • Magdalena Puda-Blokesz,  Mitologizmy grecko-rzymskie w retro
    Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 17 (2022)
    Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 17 (2022)

    kryminałach Marka Krajewskiego – konwencja i inwencja w aspekcie funkcjonalnym

  • Bożena Sieradzka-Baziur, Reprezentacje leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna

Więcej informacji: strona czasopisma[:]