[:pl]

Nakładem wydawnictwa Atut ukazała się książka Norberta Morcińca pt. Historia języka niderlandzkiego (Wrocław 2023, ss. 266), której rozdziały 5-7 omawiają historię i zabytki języka staro- i średnioniderlandzkiego (lata 1150-1550).

Norbert Morciniec, Historia języka niderlandzkiego

Więcej informacji: strona wydawnictwa.[:]