[:pl][:pl]Do 12 kwietnia 2023 r. można nadsyłać zgłoszenia do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Historycznojęzykowej, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2023 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Organizatorzy zapraszają do udziału studentów i doktorantów różnych kierunków, zajmujących się badaniem języka minionych epok. Tematyka wystąpień może dotyczyć m.in.:

  • tekstów dawnych i ich języka,
  • historii języka polskiego i języków słowiańskich,
  • dialektologii historycznej,
  • stylistyki historycznej,
  • historii książki,
  • paleografii.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: kmhjp.uam@gmail.com.

Więcej informacji: formularz zgłoszeniowy[:]

zaproszenie 2023
[:]