[:pl]

Artykuły autorstwa Tomasza Mroza pt. Studies on Plato at the Turn of the 20th Century: A Case of Polish-German Cooperation oraz Antoni Bronikowski i jego przekłady Platona jako przykład walki o utrzymanie kultury narodowej ukazały się w pracach zbiorowych German-Polish Scholarly Entanglements in Modern History (link) i  Między pracą organiczną a walką o niepodległość. Myśl filozoficzna w Wielkopolsce w okresie zaborów (link).

[:]