[:pl]Redakcja czasopisma Classica Wratislaviensia. Series altera, wydawanego w ramach serii Acta Universitatis Wratislaviensis, zaprasza do nadsyłania prac do końca marca 2023 r.
Informacja od Redakcji
Zapraszamy serdecznie do publikowania tekstów poświęconych badaniom z zakresu filologii klasycznej: hellenistyki, latynistyki oraz neolatynistyki, a także recepcji antyku w literaturze następnych epok. Przyjmujemy artykuły naukowe, edycje tekstów źródłowych, przekłady oraz recenzje, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Classica Wratislaviensia. Series altera nawiązują do naszego dawnego czasopisma: Classica Wratislaviensia. Jest to jednak nowa seria, więc, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dwa pierwsze numery niestety będą pozbawione punktów.

Do pierwszego tomu (2023) zbieramy materiały do końca marca i planujemy je wydać w tym roku. Później zbieramy materiały do następnego rocznika (2024).

Więcej informacji: strona wydawnictwa[:]