[:pl]

Dnia 22 kwietnia 2023 r. odbędzie się zdalnie VIII Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Dziecko i dzieciństwo w dziejach kultury od starożytności do współczesności, organizowana przez Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury UWr. Więcej informacji: portal unikonferencje.pl.

[:]